Skip to main content

Filozofia

Majetok zveľaďujeme, nehazardujeme s ním

Finančný trh 21. storočia je komplikovaný a saturovaný. Pomôžeme vám nájsť investičné riešenia, ktoré zveľadia váš majetok a nevystavia vás do zbytočného rizika. Prečítajte si, aké hodnoty v AR&P Wealth Protection vyznávame.

Transparentnosť

Vaše investície spravujeme tak, aby ste vždy vedeli, čo sa s vašimi financiami deje. V časoch hojných aj turbulentných budete vždy informovaní o situácii na trhu.

Dlhodobé výsledky

Zameriavame sa na dlhodobé výsledky, nie na krátkodobý zisk. Vytvárame investičné portfóliá a nástroje ochrany majetku na niekoľko desaťročí.

Individuálny prístup

Každý z nás je unikátny a výnimočný. Preto pri nastavovaní vašej finančnej stratégie zohľadníme vašu aktuálnu životnú a finančnú situáciu, ako aj rizikový apetít.

Profesionalita a vzdelanie

Naši poradcovia sa kontinuálne vzdelávajú, aby vám poskytli služby najvyšších európskych štandardov v oblasti investovania a finančného plánovania.

Pomáhame klientom budovať a udržať bohatstvo

Budujeme a zveľaďujeme finančný majetok našich klientov, pretože veríme, že finančná istota je dôležitou súčasťou šťastného a naplneného života. Spoznajte individuálny prístup a unikátne služby AR&P Wealth Protection.

Výhody Wealth Managementu

Komplexná finančná stratégia

Vytvoríme komplexný pohľad na vašu aktuálnu finančnú situáciu. Navrhneme kroky, ako najlepšie smerovať k vašim krátkodobým, strednodobým a dlhodobým cieľom.

Individuálny
prístup

Každý z nás je unikátny a výnimočný, a preto pri nastavovaní vašej finančnej stratégie zohľadníme nielen vašu aktuálnu životnú a finančnú situáciu, ale aj rizikový apetít.

Diverzifikácia
rizika

Spravíme hĺbkový audit vášho finančného a nefinančného majetku. Jeho správnou realokáciou budeme minimalizovať riziká a maximalizovať výnosy.

Aktívna správa portfólia

Vaša životná a finančná situácia sa bude pravdepodobne v čase meniť. Našim cieľom bude reagovať na tieto zmeny a prispôsobovať im alokáciu aktív vo vašom portfóliu.

Ako pracujeme

Poskytujeme wealth management v rámci najvyšších európskych štandardov. Presadzujeme individuálny prístup a investičné stratégie overené históriou. Začiatok spolupráce prebieha v 7 jednoduchých krokoch.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Zanecháte nám vaše kontaktné údaje a úvodné informácie o vašich investičných možnostiach.

Zlaďovací telefonát

Zavoláme vám vo vami vybranom termíne, aby sme pochopili vaše očakávania a posúdili, či ich aktuálne vieme naplniť.

Vstupná konzultácia

Osobne sa porozprávame o tom, ako pristupujeme k Wealth Managementu v našej spoločnosti.

Osobný finančný audit

Spoločne sa hĺbkovo pozrieme na váš finančný majetok, vašu aktuálnu životnú situáciu a finančné ciele.

Osobná finančná stratégia

Vytvoríme vám finančnú stratégiu, ktorej súčasťou bude presný postup, ako sa dopracujeme k jednotlivým finančným a investičným cieľom.

Implementácia finančnej stratégie

Pripravíme vám kompletnú zmluvnú dokumentáciu a vyriešime všetky administratívne úkony vo vašom mene. Stačí váš podpis a pár hodín času.

Aktívna správa majetku

Budeme reagovať na aktuálny vývoj na trhu a zmeny vo vašej osobnej a finančnej situácii. V prípade potreby prispôsobíme alokáciu aktív vo vašom portfóliu.